Sportovní klub Španielka Řepy pořádá průběžné nábory děvčat do volejbalových družstev všech věkových a výkonnostních kategorií.